Nhu cầu mua

Lĩnh vực/ Ngành mục tiêu

Nhà phân phối

【Giao dịch số】W80812

Nhà đầu tư
 • Quốc tịch
  Nhật Bản
 • Ngành
  Nhà sản xuất các loại thực phẩm / nhà sản xuất các loại sản phẩm chăm sóc cá nhân
 • Ghi chú
Yêu cầu đầu tư (Công ty mục tiêu)
 • Quốc gia
  Việt Nam
 • Ngành
  Nhà phân phối
 • Mô tả lĩnh vực kinh doanh
  ・ Tìm kiếm nhà phân phối trong nước với mạng lưới phân phối mạnh đến kênh truyền thống (kênh General Trade)
 • Hình thức giao dịch
  Mua chi phối
 • Ghi chú
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top